Uncategorized

สมุดเสียง 3 ภาษา ไทย

สมุดเสียง 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน หนังสือพูดได้ My E-BOOK หนังสือเด็ก หนังสือเสริมการเรียนรู้

หนังสืออัจฉริยะ หนังสือพูดได้เสริมทักษะคุณหนูๆ

เนื้อหาเพิ่มมากขึ้น พร้อมปากกาเขียนลบได้

ฝึกทักษะ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน

รายละเอียด

New E-Book 3 ภาษา16 หน้า เกมส์เสริมทักษะ

รูปแบบใหม่ สีสันสวยงาม สมุดอาบมัน สีคมชัด มี 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน

ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การฟัง การสัมผัส และด้านสมอง

มีรายละเอียดและคู่มือการใช้งานด้านหลังสมุด

มีทั้งหมด 16 หน้า มีเสียง 8 หน้า

หน้า 1-4. ก-ฮ และ A-Z

หน้า 5.สูตรคูณ

หน้า 6 ตัวเลข

หน้า 7 แม่สีและการผสมสี

หน้า 8 รูปทรง และสี

หน้า 9 เพื่อนๆในป่า

หน้า 10 สัตว์

หน้า 11 กิจวัตรประจำวัน

หน้า 12 ผลไม้

หน้า 13 กิจวัตรประจำวัน

หน้า 14.เครื่องแต่งกาย

หน้า 15 นิทาน

หน้า 16 อารมณ์ความรู้สึก

สินค้าไม่ต้องนำมาประกอบ สามารถเล่นได้เลย

จุดเด่น

1.รูปแบบใหม่ สีสันสวยงาม สมุดอาบมัน สีคมชัด

2.New E-Book

3.มี 3ภาษา ไทย อังกฤษ จีน

อุปกรณ์ในกล่อง

1. สมุด 1 เล่ม

2.ปากกา 1 แท่ง

วิธีการเล่น

กดปุ่ม เปิด ใช้ปากกาจิ้มลงสมุดจะมีเสียงพูดออกมา หากต้องการเปลี่ยนภาษา

ให้กดปุ่ม LANGUAGE หรือหากต้องการเปลี่ยนหน้าต่อไปให้กดปุ่ม goเพื่อทำการเปลี่ยนหน้า

มาตราฐานความปลอดภัย

สินค้ามี มอก.ตามมาตราฐาน

ขนาด 25*2.5*27

การดูแล

เมื่อเล่นเสร็จควรเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิม

ข้อควรระวัง

ไม่ควรนำเข้าปาก

เหมาสำหรับ 3 ปีขึ้นไป

link