Uncategorized

สมุดเสียง 3 ภาษา ไทย

สมุดเสียง 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน หนังสือพูดได้ My E-BOOK หนังสือเด็ก หนังสือเสริมการเรียนรู้ หนังสืออัจฉริยะ หนังสือพูดได้เสริมทักษะคุณหนูๆ เนื้อหาเพิ่มมากขึ้น พร้อมปากกาเขียนลบได้ ฝึกทักษะ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน รายละเอียด New E-Book 3 ภาษา16 หน้า เกมส์เสริมทักษะ รูปแบบใหม่ สีสันสวยงาม สมุดอาบมัน สีคมชัด มี 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การฟัง การสัมผัส และด้านสมอง มีรายละเอียดและคู่มือการใช้งานด้านหลังสมุด มีทั้งหมด 16 หน้า มีเสียง 8 หน้า หน้า 1-4. ก-ฮ และ […]